Dlaczego Owek?

Stanowi doskonałe źródło próchnicy, zwiększającej zdolność gleby do magazynowania składników pokarmowych i poprawiającej stosunki wodno-powietrzne. Jest źródłem składników pokarmowych dla roślin i mikroorganizmów glebowych, dostarcza ich stopniowo w ciągu wegetacji, dzięki czemu ryzyko przenawożenia jest minimalne. Łagodzi ujemne skutki, jakie mogą wystąpić w przypadku wykorzystywania mineralnych nawozów sztucznych w ogrodzie. OWEK nie zakwasza gleby, jego odczyn jest zasadowy co powoduje lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby przez rośliny.